PGM | PIMOT podejmuje starania o akredytację IATF i razem z PGM wchodzi do Chin

Polski rynek certyfikacji branży motoryzacyjnej, niemal w całości zdominowany jest przez zagraniczne jednostki certyfikujące, które na bazie udzielonej akredytacji i wyników przeprowadzonych auditów, wydają certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami. Za cel uzyskania akredytacji IATF postawił sobie też podmiot krajowy, czyli Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT).

dalej …

PKN | PKN nie jest organem administracji rządowej

Za organizację systemu normalizacji w Polsce odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest organem administracji rządowej (zgodnie z zasadami normalizacji europejskiej jednostka normalizacyjna powinna być niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym administracji rządowej). Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. Oznacza to m.in., że wszystkie dochody PKN są dochodami budżetu państwa.

dalej …